Dobrodošli

Osjeti život

Aktuelne ponude

    Titov Bunker Ark D-0

    Javnost je tek 2000. godine saznala za postojanje ogromnog atomskog skloništa, jednog od najvećih ove vrste u Evropi a koje je u slučaju atomskog incidenta u Hladnom ratu moglo poslužiti kao zaštita za 350 članova vojne elite.